Chính sách bảo mật

COSMO BEAUTY CO., LTD (sau đây gọi là Công ty chúng tôi) hiểu rằng việc quản lý thông tin bao gồm thông tin cá nhân là cực kỳ quan trọng và là trách nhiệm xã hội trong tất cả các hoạt động kinh doanh mà công ty thực hiện, việc thiết lập Chính sách quyền riêng tư như dưới đây nhằm quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp và thực hiện một cách có trách nhiệm .

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

 1. Công ty chúng tôi tôn trọng tất cả các luật và pháp lệnh, chính sách và bất kỳ quy tắc nào khác về thông tin cá nhân do chính phủ quy định về cách xử lý thông tin cá nhân được xử lý bởi tất cả hoạt động kinh doanh của công ty và các thông tin khác như thông tin cá nhân của nhân viên. Thiết lập hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân tuân theo tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản “Hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân - hàng mục yêu cầu” (JIS Q15001 : 2006), và bảo vệ thông tin cá nhân.
 2. Công ty chúng tôi xác định rõ các mục đích sử dụng thông tin cá nhân thu được và sử dụng thông tin đó một cách hợp lý, đồng thời không xử lý thông tin đó vượt quá mức cần thiết dựa trên các mục đích sử dụng đã xác định (không sử dụng bên ngoài mục đích sử dụng đã đặt ra).
 3. Công ty chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp công ty có thỏa thuận hoặc có sự phê duyệt luật theo pháp lệnh của bạn.
 4. Công ty chúng tôi sẽ điều tra chi tiết và ngay lập tức giải quyết các vấn đề liên qua tới việc sử dụng thông tin cá nhân khi công ty nhận được bất kỳ khiếu nại hoặc tư vấn nào một cách thiện chí trong một thời hạn hợp lý.
 5. Để quản lý phù hợp thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi thu được, Công ty thực hiện các biện pháp an toàn có hệ thống, con người, vật chất và kỹ thuật, đồng thời nỗ lực ngăn chặn và sửa chữa việc rò rỉ, phá hủy và hư hỏng thông tin cá nhân.
 6. Công ty chúng tôi liên tục rà soát hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân của mình và cải tiến các phương pháp tiếp cận để bảo vệ thông tin cá nhân dựa trên những thay đổi của điều kiện xã hội và môi trường.

Về việc xử lý thông tin cá nhân

 1. Về mục đích sử dụng thông tin cá nhân

  Công ty chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cho các mục đích sử dụng dưới đây.

  1. Cung cấp và vận hành các dịch vụ của Công ty
  2. Để xác định rõ thông tin đối tác/ người nhận được sự cung ứng dịch vụ
  3. Để cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ của Công ty
  4. Để gửi email cũng như bảng khảo sát mwusc độ hài lòng dịch vụ để phát triển các dịch vụ của Công ty chúng tôi
  5. Để gửi email như thông báo làm việc từ Công ty chúng tôi
  6. Để gửi lời mời tham gia các lớp đào tạo và hội thảo khác nhau
  7. Chuyển quà cho khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi
  8. Để lưu lại lịch sử cũng như đáp ứng các vấn đề như liên hệ đối tác, ý kiến cá nhân và các nguyện vọng khác
  9. Đối với việc quản lý sức khỏe lao động, quản lý nhân sự và các vấ đề liên quan
  10. Để liên hệ với các ứng viên xin việc và quyết định có chấp nhận hay không
 2. Về việc cung cấp thông tin cá nhân

  Công ty chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp đặc biệt dưới đây.

  1. Khi có sự đồng ý từ chính chủ
  2. Để kiểm tra, xác định đối tượng tiếp nhận vụ
  3. Khi Công ty chúng tôi được yêu cầu tiết lộ bởi các tổ chức của chính phủ, chính quyền địa phương, tòa án, các tổ chức công cộng như Văn phòng Công tố, luật sư và các tổ chức có thẩm quyền chính thức tuân thủ những điều trên và cũng như khi Công ty chúng tôi cần hợp tác với họ để hoàn thành các công việc do luật định.
  4. Cung cấp cho các bên tổ chức sự kiện hoặc hội thảo được mở ra như một phần của dịch vụ của Công ty.
  5. Khi Công ty chúng tôi giao một số bộ phận thực hiện nghiệp vụ là thứ ba.
  6. Khi Công ty cần thực hiện quyền lực của mình.
  7. Trong trường hợp Công ty chúng tôi tiến hành mua bán lại, sáp nhập công ty cần chuyển giao các thông tin liên quan
  8. Khi luật và pháp lệnh liên quan được thông qua
 3. Về việc trao gửi thông tin cá nhân

  Công ty chúng tôi có sử dụng chung thông tin với bộ phận kinh doanh của mình và một số bộ phận nghiệp vụ bên ngoài nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Tại thời điểm đó, công ty sẽ gửi thông tin cá nhân cho bên được ủy thác làm nhiệm vụ. Trong trường hợp đó, công ty sẽ chọn những đơn vị thích hợp với điều kiện họ có và hoàn thành hệ thống quản lý có thể bảo vệ đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó sắp xếp các vấn đề cần thiết bằng cách quản lý thích hợp và duy trì tính bảo mật của thông tin cá nhân để ngăn chặn rò rỉ thông tin cá nhân theo hợp đồng và để đơn vị ủy thác thực hiện quản lý thích hợp.

 4. Về việc công khai, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân

  Trường hợp nhận được yêu cầu công khai, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân, Công ty chúng tôi sẽ thực hiện nguyện vọng yêu cầu một cách hợp lý nhất. Tuy nhiên vệc thực hiện này nếu có liên quan trực tiếp đến thân thể, sinh mạng, tài sản...vv của người khác thì Công ty chúng tôi có thể sẽ từ chối thực hiện, đều này không được giới hạn bằng hành động của công ty chúng tôi Hơn nữa, nếu pháp luật có quy định về việc này thì công ty chúng tôi sẽ thực hiện theo luật một cách hợp lý nhất.

 5. Về nhận dạng chủ thể

  Công ty chúng tôi xác nhận danh tính của bạn bằng một trong các phương pháp dưới đây.

  1. Bằng cách gọi đến số điện thoại bạn đã cung cấp trước đó và đảm bảo rằng bạn nhận cuộc gọi đó
  2. Bằng cách gửi một email đến một địa chỉ email bạn đã cung cấp trước đó và đợi phản hồi của bạn.
  3. Bằng cách hỏi bạn về tên đầy đủ và địa chỉ của bạn trong quá trình xử lý
 6. Về quy trình xử lý tiết lộ, sửa chữa thông tin cá nhân

  Công ty chúng tôi chấp nhận các yêu cầu về việc công khai, thông báo đề xuất sử dụng, chỉnh sửa khi thông tin cá nhân mà Công ty chúng tôi lưu giữ . Khi thông tin có sai sót chúng tôi tạm ngừng sử dụng, tạm ngừng cung cấp cho bên thứ ba. (Sau đây được gọi là Tiết lộ và Những điều khác) Tuy nhiên, Công ty chúng tôi có một số khả năng không trả lời các yêu cầu khi chúng cản trở hoạt động kinh doanh của Công ty chúng tôi hoặc liên quan đến hồ sơ hoạt động kinh doanh của Công ty chúng tôi. Để công khai thông tin...vv một cách cụ thể xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ liên lạc dưới đây. Công ty không nhận bất kỳ khoản lệ phí nào cho việc yêu cầu Tiết lộ thông tin...vv.

Tiếng NhậtTiếng anhTiếng trungVietnameseThaiMyanmar