Access

Access

Cosmo Beauty Co., Ltd.

【Tokyo Head Office】

175-0094 Itabashi-ku, Narimasu 1-30-13 Tosei Mitsui Seimei Building 11th Floor

  • Tokyo Metro Fukutoshin Line・Yurakuchou Line Narimasu Subway Station exit 1
  • 5 minute walk from Tobu Tojo Line Narimasu Station

【Osaka Head Office】

554-0024 6-2-82 Konohana-ku Shimaya Univeral City Wakou Building 11th Floor

  • 1 minute walk from JR Yumesaki Line Universal City Station

【Osaka Fukushima Office】

553-0003 5-9-6 Fukushima, Fukushima-kuDelta Osaka Building 5th Floor Osaka-City, Osaka, 553-0003, Japan

  • 3 minute walk from JR Osaka Loop Line Fukushima Station
  • 2 minute walk from Hanshin Maine Line Hanshin Fukushima Station exit 2
  • 30 meters from JR Tozai Line Shin-Fukushima Station exit 1

【Osaka Factory】

554-0024 4-3-43 Konohan-ku Shimaya, Osaka

大阪工場マップ
  • 5 minute walk from JR Yumesaki Line Ajikawaguchi Station

【Medicos Co., Ltd.】

355-0812 25-96 Namegawa-machi Hikigun, Saitama

  • 15 minute walk from Tobu Tojo Line Shinrin Kouen Station

【Ogawa Warehouse】

355-0314 61 Nakatsume Ogawa-machi Hiki-gun, Saitama

JapaneseChinese